אודות מקיף שזר
מבנה החטיבה קיים כ-שלושים שנה, אולם החטיבה ממוקמת בו בתשע שנים האחרונות. החטיבה פועלת במבנה ששופץ והיה במקור ביה"ס יסודי גולדה מאיר. (למידע נוסף)